^Powrót na górę
foto1

Formy prowadzonej terapii

Zajęcia w grupach terapeutycznych mają na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości. Prowadzona przez terapeutów terapia zajęciowa oddziaływuje na ogólną sprawność psychiczną i fizyczną podopiecznych. Realizacja indywidualnego planu wspierajaco - aktywizujacego – tworzonego dla każdego podopiecznego, przez zespół wspierajaco – aktywizujacy – daje możliwość optymalnej psychostymulacji niepełnosprawnych, uczęszczających do Naszego Domu.


W Placówce prowadzone są treningi i zajęcia :

  • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w ramach którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą, podtrzymania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów, używania form grzecznościowych, są aktywizowani zawodowo;
  • Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, w ramach którego uczestnicy doskonalą lub uczą się samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, prania, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składnia ubrań, rozwieszanie wypranej bielizny, dbania o czystość i porządek, dbania o swój wygląd zewnętrzny, wyrabiania nawyków higienicznych;
  • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w ramach którego uczestnicy poznają różnorodne formy relaksu : zajęcia muzyczne, biblioterapia, korzystanie z literatury, telewizora, komputera,  umiejętność wypełnienia wolnego czasu;
  • Trening kulinarny, podczas którego uczestnicy uczą się przygotowywać proste posiłki, takie jak : kanapki, sałatki warzywne i owocowe, zupy, dania z ryżu, makaronu, kaszy. Uczą korzystania z urządzeń i sprzętów AGD takich jak : kuchenka mikrofalowa, toster, gofrownica, blender, robot kuchenny, zmywarka do naczyń. Podczas treningów zwracamy szczególną uwagę na estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, poznawanie przepisów kulinarnych, dobór artykułów spożywczych oraz wdrażamy zasady zdrowego odżywiania się.
  • Trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń;
  • Zajęcia rehabilitacyjne, w ramach których prowadzone są ćwiczenia specjalistyczne – zlecone przez lekarza, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne,  ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przy muzyce z elementami choreografii, gry i zabawy sportowe, usprawnianie motoryczne, rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego, polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności,stymulowanie samodzielności. Organizujemy zajęcia hipoterapii oraz rehabilitację ruchową na basenie. Wszystkie ćwiczenia dostosowane do są potrzeb i możliwości uczestnika;
  • Zajęcia edukacyjne, w ramach których prowadzone są zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Zajęcia obejmują także ćwiczenia grafomotoryczne, rozpoznawanie figur geometrycznych i kolorów, gry edukacyjne, ćwiczenia w pisaniu oraz proste działania matematyczne. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, poznają ciekawe państwa i miasta, poznają ciekawych ludzi, wieszczy narodowych oraz ich twórczość, uczą się o zabytkach, poznają tradycję zwyczaje i kulturę.
  • Zajęcia z ogrodnictwa, podczas których uczymy pielęgnacji roślin doniczkowych i gruntowych, dbania o zielnik, siejemy i sadzimy kwiaty, krzewy, drzewa, uczymy dbania o trawnik, uczymy obsługi sprzetów i narzędzi ogrodowych;
  • Zajęcia z psychologiem i pracownikiem socjalnym, w ramach których rozwijane są umiejętności interpersonalne uczestników, rozwijanie empatii, tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji, nauka rozwiązywania konfliktów grupowych, kształtowanie poczucia samodzielności, wiary we własne możliwości, akceptacji siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości, W ramach zajęć psychoedukacyjnych uczymy umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym, uczymy rozpoznawania objawów psychozy, poszerzamy wiedzę na temat działania leków;

Na terenie ośrodka organizowane są różne imprezy i zabawy okolicznościowe, takie jak: Jasełka, Wigilia, Mikołajki, Zabawy choinkowe, Zabawy karnawałowe, Walentynki, Tłusty Czwartek, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Sportu, Dzień Solenizanta. Organizujemy także wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze.