^Powrót na górę
foto1

Kolejny wspólny wyjazd do kręgielni

Podopieczni naszego Domu w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych po raz kolejny udali się do kręgielni Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Wspólna rywalizacji nie tylko poprawia sprawność ruchową i zdolności motoryczne Uczestników, lecz także uczy koncentracji i skupienia uwagi, wywołując bardzo dużo pozytywnych emocji i zadowolenia z każdego udanego rzutu, a niejedna próba okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Czytaj więcej...

16.11.ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1996 roku. Celem tego dnia jest promowanie świadomości, zrozumienia oraz szacunku różnorodności. wobec szeroko rozumianej.
16.11 podopieczni ŚDS uczestniczyli w zajęciach dotyczących tolerancji. Spotkanie rozpoczęło się od części teoretycznej, podczas której uczestnicy poszerzali swoją wiedzę o tolerancji. Po wykładzie podopieczni stworzyli swoją mozaikę różnorodności, gdzie każdy kafelek reprezentuje tak inną osobę.
Ważne jest  aby pamiętać, że różnorodność jest naturalną cechą społeczeństw i że szacunek wobec inności jest kluczowy do budowania pokojowego i zrównoważonego społeczeństwa.

Czytaj więcej...