^Powrót na górę
foto1

Dla Naszych Mam!

„Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. 
Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, dla dobra dziecka”. – Stanisław Wielgus
Wszystkiego najlepszego Nasze Kochane mamy!!!

23.05 ŚWIATOWY DZIEŃ ŻÓŁWIA

Święto to zostało ustanowione aby edukować i uświadamiać społeczeństwo o konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi! 

W celu propagowania tego mało znanego święta, grupa podopiecznych wykonała tematyczną racę plastyczną oraz poszerzyła swoją wiedzę na temat żółwi. 

Przyroda i zwierzęta są niezwykle ważne dla naszego życia i dobrostanu. Bez nich nasze życie byłoby uboższe i biedniejsze. Dlatego tak istotne jest, abyśmy troszczyli się o naszą planetę i wszystkie istoty, które ją zamieszkują.

Żółwie, mimo że czasem mogą się wydawać powolne, mają w sobie niesamowitą mądrość i siłę. Ich spokój i wytrwałość mogą być dla nas inspiracją do tego, aby również w naszym życiu szukać harmonii i nie poddawać się w trudnych chwilach. Pamiętajmy, że tak jak żółwie, potrafimy iść naprzód, nawet jeśli tempo jest wolniejsze, ważne jest abyśmy nie tracili celu z oczu. Żółwie przypominają nam, że każdy ma swój rytm i warto doceniać każdy krok w drodze do celu.

Czytaj więcej...

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Tablica interaktywna czyli nauka i zabawa bez użycia kredy i gąbki. Korzystanie z tablic interaktywnych przez osoby niepełnosprawne przynosi wiele korzyści. Monitor jest jednym z wielu elementów działań terapeutycznych. Rozwija u Podopiecznych kreatywność, usprawnia procesy poznawcze, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą i dużą, wyzwala również pozytywne emocje. Jest wszechstronnym narzędziem wspomagającym proces terapeutyczny u naszych Podopiecznych.

Czytaj więcej...